BOXA

Boxa educativa? Sense contacte? Això es possible? I per a infants? Totes les respostes a aquestes preguntes son SI, trenquen amb els mites i les falses creences sobre aquest esport.Responsabilitat, autoconeixement, esforç, concentració, constància, pertinença a un grup, igualtat i molts més aspectes a treballar a través de la boxa educativa sense contacte.

GERMINA

Projecte d’economia social i solidària, en l’àmbit de l’agricultura ecològica que dóna resposta a les necessitats alimentàries, formatives i d’ocupació detectades entre les persones usuàries joves del gimnàs social. Es desenvolupen programes formatius i de millora de l’ocupabilitat en l’àmbit de l’agricultura per a joves migrants, en situació administrativa irregular o dificultats d’inserció sociolaboral. L’agricultura és un sector cabdal en el nostre territori i ofereix possibilitats reals d’inserció. La nostra explotació agrària ecològica serveix alhora per abastir un grup de consum creat ad hoc, interessat en producte ecològic i proximitat. L’excedent s’adreça a projectes que combatin la pobresa alimentària i a persones amb dificultats per accedir al producte fresc

Noi amb verdura del hort
Noi amb enciam del hort
Nois treballant al hort

RESTAUREM

Programa adreçat a famílies amb adolescents (13-17 anys), que desitgen millorar la
convivència de la llar, disminuint els conflictes (personals, familiars, escolars, etc.). Projecte en
partenariat amb l’Associació Prosec.

Pretén millorar el clima relacional dins de la família; fomentant activitats de lleure esportiu
conjuntes i reforçant el sentiment de pertinença. Empoderant a les persones adultes i joves de
les unitats familiars amb l’objectiu d’iniciar-los en les pràctiques restauratives per solucionar
conflictes i mitjançant activitats esportives, facilitar espais de relació entre aquestes persones
adultes i llurs fills/es

Grup Boxa
Grup nois petits Boxa