Logo Cristaleria

Serveis socieducatius

La Cristaleria també ofereix activitats externes al gimnàs per a grups com per exemple: 

  • Multiesports, esports alternatius i esports adaptats.
  • Sessions a mida: comenta’ns quins objectius tens i et fem una proposta d’activitats.
  • Visites a l’hort de La Cristaleria Germina.
  • Casals infantils en períodes vacacionals.

Estem oberts a tota classe de propostes!  Vols contractar els nostres serveis?

  Escrivim el projecte i/o servei que desitja i nosaltres farem un pressupost ajustat al que requereixes :

Voleu veure alguns exemples?

Restaurem les relacions

 • Programa adreçat a famílies amb adolescents (13-17 anys), que desitgen millorar la convivència de la llar, disminuint els conflictes (personals, familiars, escolars, etc.). 

 

 • Projecte en partenariat amb l’Associació Prosec. Pretén millorar el clima relacional dins de la família; fomentant activitats de lleure esportiu conjuntes i reforçant el sentiment de pertinença. Empoderant a les persones adultes i joves de les unitats familiars amb l’objectiu d’iniciar-los en les pràctiques restauratives per solucionar conflictes i mitjançant activitats esportives facilitar espais de relació entre aquestes persones adultes i llurs flls/es.

Competències transversals a través de l’esport

 • Projecte formatiu on es realitza un treball de les competències transversals dels joves a través de l’esport, amb la finalitat d’afavorir la seia inserció al món del treball.

 

 • Persones joves amb dificultats per accedir al món laboral, residents als barris de: Mariola, Centre Històric i Portal Sta. Magdalena-Noguerola, de la ciutat de Lleida.

Projecte Llebre

 • Es duu a terme Lleida i diferents localitats de la província de Lleida on s’organitzen curses populars. Els destinataris són joies migrats sols de 13 a 20 anys i persones adultes.

 • Les llebres acompanyen corredors/es i ajuden a aconseguir objectius de temps i distància. El projecte pren el nom d’aquesta figura i posa en contacte a persones adultes interessades en l’esport i a joves en situació de vulnerabilitat i exclusió social que s’inicien en el món del running.

 • Acompanyament no només en l’àmbit esportiu sinó que s’empra la mentoría social com a eina per acompanyar a la persona jove en el seu procés de creixement personal i transició a la vida adulta.

Contacteu-nos