QUI SOM?

L’Associació Esportiva La Cristaleria neix com una entitat sense ànim de lucre ubicada a Lleida i constituïda el 26 de març de 2018. Figura inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb número d’inscripció 18387. L’associació té la seva seu social a La Cristaleria Espai Esportiu, un gimnàs social especialitzat en la boxa educativa sense contacte i l’acompanyament socioeducatiu mitjançant l’esport. El concepte de gimnàs social es defineix per ser un espai obert a tota la ciutadania, on persones de diferents edats, capacitats, identitats de gènere, orientacions sexuals, procedències i orígens socioeconòmics, conviuen i practiquen esport de manera conjunta. Gràcies a un sistema propi de beques i gratuïtats (generades per la mateixa activitat), els usuaris i usuàries en situació de vulnerabilitat i exclusió social, poden accedir a la pràctica esportiva en equitat de condicions. Introduïm també la figura de l’educador/a social als espais esportius, que s’encarrega de realitzar acompanyament socioeducatiu i treballa de manera coordinada amb Entitats del Tercer Sector Social i amb els Serveis Socials de referència dels usuaris i usuàries. L’entitat està estretament vinculada a l’àmbit social, esdevenint una agent d’acció i transformació social. Està formada per 19 socis/es, 9 treballadors/es i 18 persones voluntàries. En un any atén a unes 250 persones (infants, persones joves i adultes) a través dels diferents projectes i programes socioeducatius. En el darrer any, l’entitat amplia els seus objectius fundacionals per tal de donar resposta a diferents realitats socials, implementant projectes que promoguin nous models d’economia social i solidària per afavorir l’ocupabilitat juvenil i combatre la pobresa alimentària.

               ———————————————————–

Sac Boxa

MISSIÓ

 

La nostra raó de ser és proporcionar una oferta esportiva de qualitat, inclusiva i accessible a totes les persones, fent especial esment en les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

               ———————————————————–

Missió

VISIÓ

 

L’Associació Esportiva La Cristaleria vol ser un agent de transformació social i un espai de convivència que fomenti el coneixement i la cohesió entre les persones de la ciutat de Lleida. Així mateix, tenim la voluntat de ser un projecte generador d’oportunitats socials i laborals per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

 

               ———————————————————–

Visió

VALORS

 

Serveis a les persones / Innovació Social / Convivència intercultural / Cohesió Social / Equitat d’Oportunitats / Responsabilitat Social / Transparència.

               ———————————————————–

Valors